Together4life

KIPRC

Together for life werkt samen met het werk van KIPRC: Kenya Independent Protestant Reformed Church

De KIPRC is een kleine kerk.
Er zijn drie kerkgebouwen:

  • Nyamaramba, met pastor Victor Mogere and Mark Mark Magero
  • Mogenda, met pastor Dennis Onserio
  • Moticho, met pastor Eric Mageni

Ds. Jared is (officieuze) leider. Hij wordt door veel mensen dan ook ‘bisschop’ genoemd. Dat lijkt heel wat, maar in Kenia betekent dat alleen maar dat hij leiding heeft over meer dan één gemeente.

 Ds. Jared ten voeten uit

15 jaar geleden werd in Nyamarambe in de open lucht gekerkt. Daarna werd een kerkgebouw van aarde (mud) gebouwd, en in 2015 is het nieuwe kerkgebouw annex opleidingscentrum gebouwd. Het oude kerkgebouw is nu slaapgelegenheid voor cursisten.

Activiteiten in de gemeente:

1. Kerkdiensten
In de kerkdienst worden liederen gezongen in het Engels, Swahili en de Kisii-taal. Ds. Jared heeft de Heidelbergse Catechismus vertaald vanuit het Engels in het Kisii.

2. Bijbelstudiegroepen en catechisatie

3. Christelijke cursussen

4. Evangelisatieprojecten
Speerpunt van de KIPRC-Mission is: ‘onbereikten bereiken’, met het evangelie, zoals het verwoord wordt in de gereformeerde theologie. Een uitdaging in een regio met veel verschillende kerken maar vaak weinig kennis.
Elk jaar worden er evangelisatie-activiteiten ergens in Kisii ontplooid. Gemeenteleden (waaronder ook jongeren) worden daarvoor toegerust.

5. Landbouwprojecten
Met landbouw projecten op kleine schaal wordt door gemeenteleden geld verdiend, om financieel zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn.

6. Barmhartigheidsprojecten
Met geld en in natura (bv mais) worden behoeftigen gesteund.
Steun is meer dan eens gegeven in gebieden met hongersnood, ziekten, ongelukken en rampen.

De KIPRC wordt geconfronteerd met nood door:

  •  Gebrek aan theologische opleiding
  • Armoede
  • HIV/aids
  • Gebrek aan medische voorzieningen
  • Wezen als zwerfkinderen
  • Veel financiële tekorten

Ze zien dit als uitdagingen (challenges).
Mee daarom is het onderwijscentrum gebouwd.

Kerk in Mogenda: IMG_3731 20151129_102722