Together4life

KIPRC

Together for life werkt samen met het werk van KIPRC: Kenya Independent Protestant Reformed Church

De KIPRC is een kleine en nog jonge kerk.
Er zijn nu 65 gezinnen lid, waaronder 110 kinderen en jongeren
Er zijn twee kerkgebouwen, in Nyamaramba en Mogenda
Beide kerken hebben een bestuur, waarbij de voorganger in Nyamarambe pastor Eric is, en in Mogenda evangelist Dennis.

Jared is (officieuze) leider. Hij wordt door veel mensen dan ook bisschop genoemd. Dat lijkt heel wat, maar in Kenia betekent dat alleen maar dat hij leiding heeft over meer dan één gemeente.

10 jaar geleden werd in Nyamarambe in de open lucht gekerkt. Daarna werd een kerkgebouw van aarde (mud) gebouwd, en in 2015 is het nieuwe kerkgebouw annex opleidingscentrum gebouwd. Het oude kerkgebouw is nu slaapgelegenheid voor cursisten.

Jarenlang heeft ds. Jared de weg naar Mogenda lopend afgelegd. Dat betekende heel wat uren lopen op een zondag.IMG_3695

Eind 2013 is hij geholpen bij de aanschaf van een motor. Dat spaart heel wat tijd (en zijn rug!).

 

 

Activiteiten in de gemeente:

1. Kerkdiensten
In de kerkdienst worden liederen gezongen in het Engels, Swahili en de Kisii-taal. Jared heeft de Heidelbergse Catechismus vertaald vanuit het Engels in het Kisii.

2. Bijbelstudiegroepen en catechisatie

3. Christelijke cursussen

4. Evangelisatieprojecten
Speerpunt van de KIPRC-Mission is: ‘onbereikten bereiken’, met het evangelie, zoals het verwoord wordt in de gereformeerde theologie. Een uitdaging in een regio met veel verschillende kerken maar vaak weinig kennis.
Elk jaar worden er evangelisatie-activiteiten ergens in Kisii ontplooid. Gemeenteleden (waaronder ook jongeren) worden daarvoor toegerust.

5. Landbouwprojecten
Met landbouw projecten op kleine schaal wordt door gemeenteleden geld verdiend, om financieel zo weinig mogelijk afhankelijk te zijn.

6. Barmhartigheidsprojecten
Met geld en in natura (bv mais) worden behoeftigen gesteund.
Steun is meer dan eens gegeven in gebieden met hongersnood, ziekten, ongelukken en rampen.

De KIPRC wordt geconfronteerd met nood door:

  •  Gebrek aan theologische opleiding
  • Armoede
  • HIV/aids
  • Gebrek aan medische voorzieningen
  • Veel financiële tekorten

Ze zien dit als uitdagingen (challenges).
Mee daarom is het onderwijscentrum gebouwd.

Kerk in Mogenda: IMG_3731 20151129_102722

Kerk in Nyamarambe, ontwikkeling van de kerk in de tijd van kerken in de buitenlucht tot kerken in het opleidingscentrum:021_18A 87 (3) IMG_3697