Together4life

Faith for Life

Faith-for-life-white

IMG_3305

Tonnis als docent met Jared als tolk

Het contact met Jared begon bij de cursus voor evangelisten, die hij volgde in Lokichoggio (Noord-Kenia), zie KIPRC. Daar sprak hij al zijn volle vertrouwen uit dat God Tonnis de gelegenheid zou geven ook naar Kisii te komen om les te geven.

Hij had gelijk. In 2013 en 2015 bezocht Tonnis Kisii als leraar. In november-december 2015 gaf hij samen met Harmke een cursus Rentmeesterschap (Stewardship) in het nieuwe opleidingscentum, zie Construction for Life. De cursussen hebben impact: meerdere cursisten (waaronder Jared) gebruiken het materiaal om zelf weer cursussen of lessen te geven.

De cursus in 2013 bestond uit behandeling van de bijbelboeken Genesis, Exodus en Romeinen, en een overzicht over het Oude Testament. De cursus Rentmeesterschap in 2015 was een co-productie van Tonnis en Harmke, waarbij Tonnis het theologische gedeelte voor zijn rekening nam, en Harmke het veterinaire, zie Animals for Life. Voor een weergave van de Powerpoint Projectie bij de laatste les zie hier.  En een verslag van de reis vind je hier.

20151126_100611

Tonnis als docent met Dennis als tolk