Together4life

Programma’s

Together for Life is opgericht om hulp te geven op een breed vlak. De KIPRC zet zich in op veel gebieden in de samenleving. Wij willen die ondersteunen. Daarvoor werden 5 programma’s opgezet. Hieronder een overzicht van die programma’s. De meeste leiden (wat Together for Life) betreft een slapend bestaan; we concentreren ons op hulp aan de wezen en noodhulp.

Het onderstaande geeft dan ook meer de situatie van rond 2015 aan dan van nu. Over ons werk nu zie Wat doen wij.

Een kort overzicht van de 5 programma’s (klik op de kopjes voor meer informatie):

 1.  Faith for Life
  Over de cursus bijbelkennis en rentmeesterschap door ds. Tonnis Groenveld (2013 en 2015)
 2.  Education for Life
  Over de opvang en scholing van weeskinderen
 3.  Animals for Life
  Over de voorlichting over veehouderij en dierziekten door Harmke Groenveld (dierenarts) (2014 en 2015)
 4.  Construction for Life
  Bouw van het opleidingscentrum (2014-2015)
 5.  Health for Life
  Cursussen en noodhulp bij calamiteiten

IMG_3557