Together4life

Doelstellingen

Het doel van Together for Life is lokaal hulp bieden in Kenia, en dan specifiek in het gebied Kisii.

Deze hulp bestaat uit:

  • Geestelijke versterking van lokale kerken die de gereformeerde leer vertolken; in het bijzonder steun voor voorgangers / dominees en kerkenraden.
  • Weeskinderen de mogelijkheid bieden om een vakgerichte opleiding te volgen zodat zij in de toekomst in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
  • Voorlichting op het gebied van diergezondheid met als doel dat de lokale kennis toeneemt van het dierenwelzijn wat uiteindelijk leidt tot gezonde veehouderij. Gezond vee heeft een betere productie van melk en vlees wat de financiële situatie verbetert.
  • Voorlichting over gezondheid, HIV/aids, gezinsplanning
  • Lokale bouwprojecten ondersteunen (zoals het onderwijscentrum)

Bij elk doel word de nadruk gelegd op ondersteuning van bestaande projecten en plannen, waarbij wij ernaar streven om aanvullend te ondersteunen en dus niet de hoofdfinancier te zijn. Er is geen winstoogmerk.

Daarbij sluiten we aan bij het werk van de KIPRC.

De laatste jaren is Kenia niet meer bezocht door docenten, we richten ons nu vooral op financiële hulp aan wezen en bij rampen en ziekten.

Certificaat van de cursus RentmeesterschapIMG_2740