Together4life

Financien

Beleid
Leden (ook bestuursleden) worden niet betaald door de stichting.
Voor speciale projecten (bv lesgeven in Kenia) betaalt de docent zelf of zorgt hijzelf voor sponsoring. Daarbij kan de stichting faciliteren.
Wat er aan de strijkstok blijft hangen zijn voornamelijk bankkosten.

Projecten
Bij financiële steun aan projecten in Kenia wordt gekeken naar de draagkracht van de mensen daar en hun mogelijkheden om bij te dragen, zodat financiële afhankelijkheid zoveel mogelijk vermeden wordt.

Jaarrekening

Hier vindt u de jaarrekening van 2014

Hier vindt u de jaarrekening van 2015

Hier vindt u de jaarrekening van 2016

Hier vindt u de jaarrekening van 2017

Hier vindt u de jaarrekening van 2018

Hier vindt u de jaarrekening van 2019

Hier vindt u de jaarrekening van 2020

Hier vindt u de jaarrekening van 2021

ANBI
Together for Life is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Het RSIN (fiscaal nummer) is 8540.63.146

ANBI

Bank

Het rekeningnummer (IBAN) is NL91RABO0184195500.