Together4life

Wat doen wij?

Wij hebben zelf geen projecten in Kenia. Ons werk sluit aan bij het werk van de KIPRC. We geven adviezen, en vooral geven we financiële ondersteuning.

In 2021 hebben we dat op drie gebieden gedaan:

  • hulp bij scholing en onderhoud van 37 wezen
  • hulp bij ernstige ziekte en calamiteiten
  • hulp bij de aanschaf van een posho-mill, een pelmolen voor mais.

In 2014 heeft Jared de zorg op zich genomen voor 44 wezen. Kinderen die anders aan hun lot overgelaten zouden worden. Daarvan zijn 7 kinderen overleden, m.n. door een cholera-epidemie in 2018.

De totale kosten van opvang en scholing ging de KIPCR (en Together for life) ver boven hun vermogen. Gelukkig kwam er hulp van een Chinese ontwikkelingsorganisatie, zodat nu alleen de kosten voor voedsel door de KIPRC betaald moeten worden

Dat is ruim 3000 euro per maand, en het is een hele klus om dat elke maand voor elkaar te krijgen. Eind november 2021 lukte dat niet meer, het gevolg was dat de leverancier de levering stop zetten vanwege betaalachterstand. De leerlingen krijgen normaal 3 maaltijden per dag op school, maar in november kregen de wezen geen eten, hun medeleerlingen wel. Zie Teken van Leven november 2021

Eten werd tijdelijk ergens anders ingekocht, maar de prijs ervan was veel hoger. En ook daar kwamen onbetaalde rekeningen. Dat leidde ertoe dat Jared in februari 2022 zelfs gevangen gezeten heeft vanwege schulden. Meer hierover zie Teken van Leven van februari en maart 2022.

Geregeld wordt een beroep gedaan op de KIPRC om te helpen in nood. In 2021 was dat o.a. bij het overlijden van een weduwe, waarbij jonge kinderen overbleven, aardbevingen en ziekenhuiskosten. Daar was ook de nasleep van een busongeluk bij, waarbij ook enkele van de 37 wezen betrokken waren, wat tot extra ziekenhuiskosten leidde.

Zie Teken van leven van juli 2021

Begin 2021 hebben we Jared geholpen bij de aanschaf van een pelmolen voor mais. Mais is het hoofdvoedsel in Kenia. De pelmolen helpt in de kringloop van gewassen verbouwen, veehouderij en voedsel. Het is ook een bron van inkomen: andere mensen komen bij Jared tegen betaling mais laten pellen. Meer hierover in Teken van Leven van eind juli 2021

toelichting: zieTeken van Leven van eind juli 2021