Together4life

Wie zijn wij?

Wij zijn een kleine stichting, opgericht in 2014 om het werk van ds. Jared Omingo en de KIPRC, een kleine gereformeerde kerk in Nyarambe (Kisii, Kenia) te ondersteunen.

Zo begon het

In 2007 zijn er contacten ontstaan tussen ds. Jared Omingo van de KIPRC,  en de Nederlanders Wigcher Kamminga en Tonnis Groenveld.imm015_15A
Jared was cursist, Wigcher en Tonnis docenten aan cursus die gegeven werd in het trainingscentrum van de MERF in Lokichoggio (Noord-Kenia). Zie ook bijgevoegde foto.
Over de KIPRC zie KIPRC
Deze contacten hebben zich verdiept en verbreed. Wigcher heeft in 2008 een cursus gereformeerde geloofsleer gegeven in Nyamarambe (hij overleed in 2010).
Tonnis gaf cursussen in 2013 en 2015 zie Faith for Live.
Financiële steun werd vanuit Nederland gegeven o.a. vanuit de gereformeerde kerk vrijgemaakt te Sauwerd, de thuisgemeente van Wigcher.
Die heeft o.a. steun gegeven voor het bouwen van het (eerste) kerkgebouw.
Voorheen werd gekerkt in de open lucht.
Ook werd in de loop der jaren steun verleend aan de opvang en scholing van wezen, een project van de KIPRC.
Omdat de steun (en de geldstroom) toenam is besloten de stichting Together for Life op te richten. Daarbij sluiten we aan bij plannen en projecten die door de leden van de KIPRC worden ontwikkeld.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Tonnis Groenveld (voorzitter)
  • Gertrude van den Akker (penningmeester)
  • Jeannette Broersma (secretaris)
  • Harmke Luijten
  • Joost Kruiger

– Klik hier voor het beleidsplan 2023

– Klik hier om de statuten van de stichting in te zien

Contactgegevens

Together for Life
Website: http://together4life.nl
Email: tgroenveld@hetnet.nl
KvK nummer: 60795565

RSIN (fiscaal nummer): 8540.63.146

Voorzitter:
Tonnis Groenveld,
Kwartelhof 22,
9201 KW Drachten.
Tel 0512-358128