Together4life

Animals for Life

Animals-for-life-white

Op het platteland is de bevolking helemaal afhankelijk van hun vee. Er is echter maar zeer weinig kennis over preventieve van ziektes,

IMG_3436

Harmke met tolk Benson

voortplanting, goede huisvesting, voeding van hun vee. Hierdoor lijden de boeren veel verlies door diersterfte en lage productie van melk, eieren en vlees. Dit resulteert in weinig voedsel en inkomen van de families. Daarnaast is diergeneeskundige zorg bijna niet bereikbaar voor deze boeren, omdat er weinig dierenartsen en diergeneeskundige faciliteiten zijn. Ook zijn de kosten voor deze diensten hoog.

In april 2014 heeft Harmke Groenveld, dierenarts op twee plaatsen les gegeven over preventie van ziektes, optimalisering van de voortplanting, voedsel en huisvesting van vee, heeft de lessen gegeven. De eerste conferentie duurde vijf dagen en werd gehouden in Nyamarambe, Kisii. Aan de boeren die de cursus volgden is gevraagd om de kennis door te geven aan anderen. Ook gingen sommige boeren gelijk aan de slag om verworven kennis in praktijk te brengen. In november 2015 bleek dat meerdere boeren flinke verbeteringen hadden aangebracht in bv. behuizing van de dieren. Voor meer gegevens zie het  verslag van de cursus in 2014 hier

In november 2015 heeft Harmke Groenveld opnieuw les gegeven over dezelfde onderwerpen in een conferentie over Rentmeesterschap (Stewardship) samen met Tonnis Groenveld. Lees het reisverslag hier

20151119_142806

Kalf ‘wegen’ zonder weegschaal

20151117_150955

Harmke geeft les in het toen net geopende teaching centre